Wykaz zoocydów według grup chemicznych

Zoocydy

 

Wykaz niektórych środków owadobójczych i roztoczobójczych według grup chemicznych i substancji aktywnych:

 

 
  • benzoilomocznikowe: teflubenzuron (Nomolt 150 SC), nowaluron (Rimon 100 EC)

 
 
  • chloronikotynyle: tiachlopryd (Proteus 110 OD)

 
  • fosforoorganiczne: pirymifos metylowy (Actellic 500 EC), dimetoat (BI 58 Nowy 400 EC), chloropiryfos (Dursban 480 EC, Dursban Delta 200 CS, Pyrinex 480 EC, Nurelle D 550 EC), chloropiryfos metylowy (Reldan 225 EC)

  • karboksyamidy: flonikamid (Teppeki 50 WG)

 
 
 
 
 
  • pirydynowe: piryproksyfen (Admiral 100 EC)