Preparaty podnoszące żyzność gleby

Siew roślin to bardzo ważny etap produkcji. Aby kiełkowanie było jak najlepsze, a rośliny zdrowsze i lepiej plonujące, warto zadbać o przygotowanie im dobrych warunków glebowych. Bardzo pomocne są w tym nowoczesne biopreparaty, które stosowae przedsiewnie lub w początkowych fazach wzrostu, znacznie poprawiają wzrost i plonowanie roślin.

Humistar to koncentrat próchnicy glebowej. Poprawia żyzność gleby, która gromadzi więcej wody i składników pokarmowych, staje się zasobniejsza. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe stają się bardziej aktywne. Podczas suszy, zgromadzona woda i składniki pokarmowe są łatwo oddawane roślinom, które mają lepiej rozbudowany system korzeniowy. Stosowanie Humistaru ogranicza pobieranie metali ciężkich przez rośliny. Plony są wyższe i lepszej jakości. Humistar podaje się w postaci oprysku gleby przed siewem, jednorazowo pełną dawkę, raz w roku. Dawki dla wszystkich upraw są jednakowe – 40-50 l/ha.


UGmax - użyźniacz glebowy
Termin zastosowania UGmax ma duży wpływ na efektywność działania preparatu i plonowanie roślin. Badania potwierdzają, że przedsiewne, a także powschodowe stosowanie preparatu UGmax znacznie podnosi plon.

W
yniki z dwóch doświadczeń na pszenicy jarej przeprowadzonych w Stacji Hodowli Roślin Strzelce, oddział Kończewice w 2005 r.:

 

Stosowanie Ugmax:

  • jednorazowo przedsiewnie – dawka 0,6-1,2 l/ha

  • w dwóch zabiegach: przedsiewnie – dawka 0,3-0,6 l/ha

    powschodowo – dawka 0,6 l/ha