POLYVERSUM WP - biologiczny środek grzybobójczy

 


UWAGA: Środki ochrony roślin mogą nabywać wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające odpowiednie uprawnienia

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem pełnoletności, posiadania uprawnień i akceptacją regulaminu sklepu. Kupujący zobowiązuje się osobiście odebrać przesyłkę.

Środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.

Oferowany preparat jest środkiem ochrony roślin przeznaczonym dla użytkowników profesjonalnych, tzn. osób, które ukończyły odpowiednie szkolenie i zdobyły uprawnienia do zakupu i stosowania profesjonalnych środków ochrony roślin.


Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi.

Produkt całkowicie naturalny, dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Zerowy okres karencji. Nie pozostawia żadnych pozostałości w roślinach uprawnych.

Zawartość substancji aktywnej: 106 oospor grzyba Pythium oligandrum w 1 g środka.

 

 

CHARAKTERYSTYKA I SPOSÓB DZIAŁANIA:

Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.

 

 

ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI:

- rośliny ozdobne (uprawiane w gruncie i pod osłonami):

-zgorzel zgnilakowa, fuzarioza, fytoftoroza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy.

Stosować do:

1. zaprawiania cebul

Zaprawiać części roślin mocząc w cieczy użytkowej o stężeniu 0,05% (1 g w 2 l wody) przez 15 minut.

2. podlewania roślin

Podlewać bezpośrednio po posadzeniu roślin cieczą użytkową o stężeniu 0,05% (5 g w 10l wody). W przypadku dużego zagrożenia roślin zabieg powtórzyć po 2 tygodniach. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-4 l/m2 w zależności od wielkości roślin.

- rośliny warzywne (pomidor, ogórek, papryka, sałata uprawiane pod osłonami):

-fytoftoroza, zgorzel podstawy łodyg, fuzarioza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Zalecane stężenie: 0,05% (5 g w 10 l wody).

Podlewać rośliny w fazie produkcji rozsady (1-2 zabiegi co 10-20 dni)w ilości 2 l cieczy użytkowej na 1m2 oraz 1-2 razy po ich wysadzeniu na miejsce stałe stosując 100 ml cieczy użytkowej pod jedną roślinę.

- truskawka:

- szara pleśń

Zalecana dawka – 100g/ha.

Zalecana ilość wody – 300-500l, używając belki „Fragaria III” lub opryskiwacza wentylatorowego.

Pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosną, zaraz po ruszeniu wegetacji. Kolejne od początku fazy kwitnienia co 7 dni.

W przypadku stosowania przemiennego z chemicznymi środkami ochrony roślin, zachować co najmniej 7 dniowy odstęp, aby nie doszło do oddziaływania na Pythium oligandrum.

UWAGI:

1. Środek najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25oC oraz pH 5,5-7,5.

2. Po zastosowaniu środka Polyversum nie stosować doglebowo chemicznych środków

grzybobójczych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

Zarodniki grzyba Pythium oligandrum, będące substancją aktywną środka, wymagają wsępnej aktywacji przed użyciem, którą należy przeprowadzić w następujący sposób:

  1. Do czystego naczynia włożyć worek filtracyjny z odmieżoną ilością środka Polyversum WP, worek szczelnie zawiązać. Wlać odpowiednią ilość (min. 5L na każde 250g środka), czystej, letniej wody. Szczelnie zawiązany worek filtracyjny zostawić w naczyniu z wodą na minimum 1 godzinę (jednak nie dłużej niż 10 godzin).

  2. Po upływie 1 godziny worek z Polyversum WP wycisnąć w palcach w taki sposób, aby pozostał w nim jedynie grys (mineralny nośnik, nie zawierający żadnych substancji toksycznych), który można wysypać np. na pole. Po wyczyszczeniu i przepłukaniu można worek użyć ponownie.

  3. Powstałą w naczyniu zawiesinę zarodników wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

  4. Ciecz roboczą zużyć nie później niż w ciągu 10 godzin od momentu aktywacji Pythium oligandrum, czyli zamoczenia środka Polyversum WP w wodzie.

Uwaga:

Do zabiegów używać wyłącznie czystego opryskiwacza, gdyż w przypadku zanieczyszczenia go fungicydem nastąpi dezaktywacja roztworu.

Okres karencji – nie dotyczy.

Okres prewencji dla ludzi i pszczół – nie dotyczy.