Regulamin
Najważniejsze punkty regulaminu:
 • Sklep internetowy HORTICENTER.PL prowadzony jest przez firmę: HORTICENTER.PL Piotr Tomczyk Czernichów 21A 32-104 Koniusza, NIP: 682-163-57-48, REGON: 120164800, Nr ewid. 806/2005.
 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowego adresu oraz numeru telefonu.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Dowód zakupu (faktura lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Standardowy czas wysyłki wynosi do 48 godzin, w innym przypadku odpowiednia informacja widnieje w opisie przedmiotu.
 • Formy płatności: przelew - przedpłata, pobranie przy odbiorze przesyłki, płatności elektroniczne (PayU, Przelewy24), zapłata gotówką (w przypadku odbioru osobistego).
 • W terminie 30 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta. Formalności i koszty związane z reklamacjami bierzemy na siebie.
 • Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii, do ich korekty, ograniczenia, usunięcia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Administratorem danych osobowych jest HORTICENTER.PL Piotr Tomczyk, Czernichów 21A, 32-104 Koniusza, tel.: 12 385 92 85, 12 271 91 06, biuro@horticenter.pl.

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym. W celu realizacji zamówienia dostępny jest kontakt pocztą elektroniczną na adres biuro@horticenter.pl oraz telefoniczny: 12 385 92 85, 12 271 91 06, 668 144 072.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku niektórych towarów forma dostawy pozostaje do uzgodnienia z nabywcą - w takich przypadkach niezbędne informacje widnieją w opisie towaru. Dostawa towaru odbywa się na koszt kupującego.
 5. Czas wysyłki towaru (czas od potwierdzenia złożenia zamówienia lub otrzymania przedpłaty) wynosi najczęściej do 48 godzin (w dni robocze).
 6. Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.
 7. Uwaga dotycząca towarów o określonych kolorach - ze względu na różne ustawienia monitorów, odcienie kolorów towarów w rzeczywistości mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.  W przypadku gdyby rzeczywisty kolor nie odpowiadał Państwu, istnieje możliwość zwrotu towaru (i wymiany na inny bądź zwrotu pieniędzy).
III. Płatności:Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:1. Przelewem:31 1140 2004 0000 3702 7800 9804 (mBank)Rachunek został zarejestrowany w DEIDG. Jeżeli jesteś "vatowcem", możesz bezpiecznie robić na niego przelewy.2. Przy odbiorze, czyli za pobraniem - przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu. Klient płaci za towar i przesyłkę kurierowi lub listonoszowi.
3. Poprzez płatności elektroniczne: PayU, Przelewy24.
4.Gotówką – przy odbiorze osobistym

V. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego towaru możesz go do nas zwrócić bez podawania przyczyny. Do zwrotu towaru wymagany jest dokument zakupu (paragon lub faktura). Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać pieniądze: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta), albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze za towar i przesyłkę zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: HORTICENTER.PL, Czernichów 21a, 32-104 Koniusza. Koszty przesyłki oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

VI. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HORTICENTER.PL Piotr Tomczyk Czernichów 21 A 32-104 Koniusza, NIP: 6821635748, REGON: 120164800, nr wpisu do rejestru działalności: 806/2005 w ewidencji Wójta Gminy Koniusza. Kontakt do Administratora danych osobowych: e-mail: biuro@horticenter.pl, telefon: 12 385 92 85 lub 12 271 91 06.Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego HORTICENTER.PL oraz serwisu Allegro, oraz wykonywania czynności związanych zamówieniami (informowanie Klientów, obsługa reklamacji, zapewnienie pomoc po sprzedaży), odpowiadania na zapytania Klientów składane drogą mailową, telefoniczną lub przez formularze kontaktowe, dokumentowania sprzedaży na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Gwarantujemy bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W naszej firmie: - dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, przez administratora oraz osoby przez niego upoważnione,- dane osobowe zabezpieczone są w najlepszy możliwy sposób z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych (komputery i oprogramowanie chronione są hasłami i antywirusami, dane w formie papierowej przetrzymywane są w pomieszczeniach do których dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione, serwisy internetowe mają odpowiednie zabezpieczenia i certyfikaty),- zbieramy tylko dane niezbędne i przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów,- oceniamy ryzyka jakie mogą zagrażać danym osobowym i chronimy je przed tymi ryzykami, w szczególności przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe zbieramy poprzez dobrowolne podanie ich przez Klientów w celu realizacji zamówienia lub w celach informacyjnych i marketingowych, na które Klient wyraził chęć i zgodę. Zbieramy tylko dane niezbędne do tych celów i przetwarzamy je tylko przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane potrzebne do realizacji transakcji to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail i dane do faktury. W przypadku zamówienia z wysyłką do paczkomatu, niezbędne dane to numer telefonu, adres e-mail oraz adres paczkomatu. Jeśli nie otrzymamy tych danych osobowych nie będziemy mogli przyjąć i zrealizować zamówienia.Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Ponadto na przetwarzanie danych osobowych mają wpływ przepisy o rachunkowości i wynikające z nich obowiązki prawne.Zapewniamy spełnienie wszelkich praw jakie ma Klient w oparciu o przepisy RODO oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia (bycia zapomnianym), prawo do ich przenoszenia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania (wniesienia sprzeciwu).Dane osobowe przetwarzamy przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów w jakich zostały pozyskane.Dane przechowywane do celów marketingowych przetwarzamy do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu.Dane osobowe pozyskane w celu dokonania transakcji przechowujemy do momentu gdy ustanie okres dochodzenia roszczeń oraz gdy przestaną nas do tego zobowiązywać przepisy podatkowe i rachunkowe.Dane osobowe przekazujemy firmą zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Są to firmy kurierskie, biuro rachunkowe, dostawcy usług internetowych i oprogramowania niezbędnych do obsługi Klientów za pośrednictwem internetu. Administrator zapewnił bezpieczeństwo danych stosując klauzule umowne zgodne z RODO. Dane osobowe powierzamy tylko firmom o dobrej renomie, gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: HORTICENTER.PL, Czernichów 21A, 32-104 Koniusza.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie ustawy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl