Wczytuję dane...
Kod producenta: 5901179072216
Czas realizacji zamówienia: 48 godzin
Koszt wysyłki od: 8.99 PLN
Producent: Intermag

MIKRO PLUS to płynny, skoncentrowany nawóz, który dostarcza roślinom zestaw łatwo pobieranych i przyswajanych mikroelementów. 

MIKRO PLUS przeznaczony jest do fertygacji w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Pełne schelatowanie mikroelementów w nawozie zapewnia ich stabilność w pożywkach stężonych jak i w gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami. 

MIKRO PLUS może być także stosowany dolistnie.
 

Składniki g/l % (m/m)
Bor (B) 2,8 0,2
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 1,5 0,1
Żelazo (Fe) schelatowane przze EDTA 24 2,0
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 10 0,8
Molibden (Mo) 0,54 0,05
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 3,5 0,3


1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.
MIKRO PLUS stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,003–0,01% (0,03–0,1 litra tj. 30–100 ml nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użytku).

Stosując MIKRO PLUS w pożywce wraz z innymi nawozami, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy odpowiednio zwiększyć i dodawać HYDROPON MIKRO PLUS do zbiornika innego niż zawierający nawóz wapniowy.


2. DOKARMANIE DOLISTNE 
W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKRO PLUS w formie roztworu wodnego.
Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.


Stężenie roztworu do dokarmiania dolistnego: 0,05–0,1% (0,05–0,1 l nawozu w 100 l wody).


MIKRO PLUS stosować profilaktycznie w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin (uwzgledniających zapotrzebowanie roślin na mikroelementy w określonych fazach rozwoju) lub interwencyjnie, w przypadku zdiagnozowania niedoboru mikroelementów w roślinach. 


UWAGA: nawozy mogą zawierać substancje drażniące, szkodliwe lub niebezpieczne. Należy je stosować z zachowaniem ostrożności, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu, w etykiecie lub na stronie internetowej producenta.