Czas realizacji zamówienia: 48 godzin
Koszt wysyłki od: 15.00 PLN
Producent: Intermag

HORTIFORM MAX nawóz długo działający polskiej marki INTERMAG

 

HORTIFORM MAX to długodziałający, granulowany nawóz NPK (Mg,S) 20/6/15 (2/13) z mikroelementami. Składniki pokarmowe zawarte
w nawozie występują w formach o wydłużonym do 6 miesięcy okresie ich udostępniania dla roślin.
 

HORTIFORM MAX to nawóz o zwiększonej zawartości azotu. Przeznaczony jest zwłaszcza dla gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych oraz w produkcji szkółkarskiej dla roślin młodych, w celu uzyskania dużych przyrostów. Najczęściej zalecany jest w pierwszym roku produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego.
Ze względu na proporcje składników pokarmowych HORTIFORM MAX jest również polecany do nawożenia roślin żyjących w symbiozie
z grzybami mikoryzowymi.
HORTIFORM MAX doskonale nadaje się także do zakładania trawników, zwłaszcza na słabych glebach.
 


Stosowanie nawozów długodziałających HORTIFORM pozwala na zminimalizowanie strat składników pokarmowych z gleby wskutek uwstecznienia (przejścia w formy niedostępne dla roślin) lub wymycia poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Ograniczenie wymywania składników pokarmowych jest szczególnie ważne w szkółkach pojemnikowych, w których podłoża zazwyczaj przygotowane są na bazie torfu lub innych materiałów łatwo przepuszczalnych. 


Spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych jest możliwe dzięki zawartym w nawozach HORTIFORM, specjalnie dobranym formom składników pokarmowych. Znaczna część azotu występuje w postaci UREAFORMU. Jest to polikondensat mocznika z formaldehydem mrówkowym (związek o budowie łańcuchowej, o różnych długościach „łańcuchów”), z którego azot jest stopniowo uwalniany do roztworu glebowego.
Stopniowe uwalnianie potasu, fosforu i magnezu uzyskuje się dzięki odpowiedniemu dobraniu form tych pierwiastków, z uwzględnieniem naturalnych minerałów ilastych oraz kopalin.


Dodatkową zaletą nawozów HORTIFORM jest jednolity skład granul (bez otoczki), co pozwala na zachowanie właściwości spowolnionego uwalniania składników pokarmowych także w przypadku mechanicznego uszkodzenia granuli. 
 

Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 200 20,0
Azot (N) amonowy (NH4) 20 2,0
Azot (N) z uteaformu 180 18,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 60 6,0
Tlenek potasu (K2O) 150 15,0
Tlenek wapnia (CaO) 5 0,5
Tlenek magnezu (MgO) 20 2,0
Trójtlenek siarki (SO3) 130 13,0
Bor (B) 0,1 0,010
Kobalt (Co) 0,02 0,002
Miedź (Cu) 0,1 0,010
Żelazo (Fe) 5,0 0,500
Mangan (Mn) 1,0 0,100
Molibden (Mo) 0,01 0,001
Cynk (Zn) 0,1 0,010

Uwaga: stosując nawozy należ zachować środki bezpieczeństwa oraz zapoznać się z etykietą.