Gęstość rozmieszczenia szpilek do agrowłókniny

Jak rozmieścić szpilki (kołki) mocujące agrowłókniny

 

Agrowłókniny po położeniu na gruncie lub roślinach należy przymocować.

Szpilki plastikowe są szybkim i wygodnym sposobem mocowania agrowłóknin ściółkujących, a także agrowłóknin okryciowych o niewielkich rozmiarach.

  

Gęstość rozmieszczenia szpilek należy dostoswać indywidualnie.

Zależy ona od rodzaju terenu, narażenia na silne wiatry, a także od tego, czy agrowłóknina będzie przysypana korą lub żwirem.

Jeśli agrowłóknina nie będzie przysypana, szpilki powinny mocować ją na obrzeżach nie rzadziej niż co 1-2 m, a w miejscach newralgicznych gęściej.

W przypadku rozkładania agrowłókniny w celu przysypania jej korą lub żwirem, szpilki można rozmieścić w większych odstępach, ale tak, aby włóknina nie zmieniała swojego położenia w czasie obsypywania.

Szpilki do mocowania agrowłókniny