AgCelence

AgCelence - nowa jakość w ochronie roślin

 

AgCelence to marka grupy produktów BASF stosowanych w różnych uprawach. Zapewniają one dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Produkty AgCelence poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, wpływając na końcowy sukces. AgCelence wyznacza nowe standardy!

Stosowanie produktów AgCelence pozwala wykorzystać roślinom w pełni ich potencjał. Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres – dają wynik, na który czekają rolnicy.

 

BASF przeznacza znaczącą część swojego globalnego potencjału badawczo-rozwojowego na AgCelence, dążąc do opracowywania produktów, które przyczyniają się do sukcesu rolnika. AgCelence to marka związana nie tylko z Europą.

Koncern BASF zarejestrował bowiem na całym świecie produkty AgCelence przeznaczone dla ponad 60 upraw.

  

 

Środki ochrony roślin firmy BASF, dające efekt AgCelence to między innymi: Signum 33 WG, Adexar Plus, Cabrio Duo, Pictor, Retengo Plus, Systiva.

 

 

  


 

 

Więcej na temat AgCelence

Opinie rolników na temat AgCelence